fbpx

Coaching

“ICF definiše coaching kao partnerstvo sa klijentima u kreativnom procesu koji izaziva razmišljanje i koji ih inspiriše da maksimiziraju svoj lični i profesionalni potencijal.Partnerstvo sa koučem može promeniti vaš život, postavljajući vas na put ka većem ličnom i profesionalnom ispunjenju.”
-ICF

Šta je ICF?

“Međunarodna koučing federacija (ICF) je vodeća svetska organizacija za koučeve i koučing. ICF je posvećen unapređenju koučing profesije postavljanjem visokih standarda, obezbeđivanjem nezavisnih sertifikata i izgradnjom svetske mreže obučenih koučeva profesionalaca.” -ICF

sertifikovani-kouc

Benefiti koučing sesija:

Coaching Teme

Osnovni postulat jeste da se uvek i isključivo bavimo temama i sadržajem koji klijent donosi. Neke od tema na kojima radimo na koučing sesijama su:

Individualni

Predstavlja koučing sesije u kojim pojedinac radi 1-1 sa koučem. Zajedno s koučem jasno ćete definisati šta želite da ostvarite da biste postigli promene na duge staze. 

Grupni

Predstavlja koučing sesije koje su u formi grupe radi podsticanja učenja između ljudi koji žele da rade na istim temama i koji prolaze kroz slična iskustva.

Timski

Timski kočing podrazumeva rad sa timovima I ljudima koji su usmereni ka zajedničkom cilju, ali i sa timovima koji imaju želju da rade na rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

* Plaćanje je moguće preko PayPala i uplatom na račun, najkasnije 48h pre časa. Svaka koučing sesija koja je otkazana manje od 24h pre samog časa, računa se kao odrađena i potpuno se naplaćuje.